Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogloszenie o I przetargu na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na  sprzedaż lokalu – pomieszczenia( które nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego)  nr 1 o pow. 13,90 m², w budynku przy ul. 1 Maja 15 w Nowogrodźcu  z 919/10000  udziałem w gruncie w  działce nr  251/30  o pow. 0,0089 ha,  w obrębie 3 N-ca 

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00045143/1.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu  02 U,M- śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  18.500,00 zł z tego:wartość lokalu17.851,00 zł, - wartość udziału w gruncie 649,00 zł.
  4. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali w budynku 1 Maja 15 w N-cu.
  5. Przetarg odbędzie się  dnia  16.04.2021r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala konferencyjna).
  6. Wadium w kwocie  1.850,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 13.04.2021r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  7. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95.
  10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich