Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do dzierzawy z dnia 16.03.2021

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020r., poz.713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.)

  1. Obręb Godzieszów  -   działka nr  498 o pow. 0,21 ha    
  2. Nieruchomość bez  obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015099/8.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  01 MN,U teren zabudowy mieszkaniowej.
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo  na okres do 3 lat,  według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolne.
  7. .21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 06.04.2021r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich