Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Nowogrodźca

             ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej  

                 nr 906/2 o pow. 0,2831 ha, położonej w obrębie Gierałtów

Działka położona we wschodniej, peryferyjnej części miejscowości. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony w kierunku północno-wschodnim, równolegle do drogi. Teren płaski. Działka położona przy drodze utwardzonej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną,i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Od strony południowej tereny rolne.

 

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 15 Mwr- teren rozproszonego zainwestowania wiejskiego.
  2. Księga Wieczysta  JG1B/00015094/3, nieruchomość bez obciążeń.
  3. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym na cele zabudowy.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  62.000,00 zł. (netto).
  5. ! Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek Vat.
  6. Przetarg odbędzie się  w dniu  21.05.2021r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( II piętro sala narad, z zachowaniem wymogów sanitarnych).
  7. Wadium w wysokości  6.200,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia  17.05.2021r.

Wadium osoby, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  1. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu. płatna jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego, ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  2. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu pokój nr 5 lub pod numerem tel. 75 7380676 i 75 7360697.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt strony nabywającej.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich