Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz do dzierżawy z dnia 20.04.2021r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz  Uchwały Nr XXXV/237/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 marca 2021r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec 

 

  1. Wykroty - nieruchomość niezabudowana o powierzchni. łącznej 72,22 ha składająca się  z działek gruntu nr:

- 1270 o pow. 46,67 ha,  Księga Wieczysta nr  JG1B/00037367/8,

- 1273 o pow. 17,27 ha,  Księga Wieczysta  JG1B/00045546/6,

- 1268 o pow.  8,28 ha,  Księga Wieczysta nr JG1B/00037338/6.

  1. Obciążenia nieruchomości:

- dz. 1270 Umowa dzierżawy 28,00 ha na cele rolne  do dnia 25.09.2021r.

- dz. 1273  Umowa dzierżawy na cele rolne do dnia 25.09.2021r.

- dz.1268  Umowa dzierżawy 4,50 ha na cele rolne do dnia 08.01.2028r.

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolach: SGA 01 P/S , U i SGA 04 P/S, KK w strefie aktywności gospodarczej pod projektowane obiekty produkcyjne, magazynowo- składowe i usługowe. Szczegółowy sposób zagospodarowania terenu określa  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
  2. Nieruchomość w całości, poszczególne działki lub ich części, mogą zostać wydzierżawione na okres dłuższy niż 3 lata na cele rolne lub nierolnicze, według zasad obowiązujących w tym zakresie.
  3. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 11.05.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich