Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na urządzenie zjazdu z drogi lub ulicy


Wydział Inwestycji

godziny pracy: poniedziałek - piatek  7:30 - 15:30

 


Zezwolenie na urządzenie zjazdu z drogi lub ulicy

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek /druk do pobrania DOCwniosek na uzgodnienie zjazdu z drogi.doc (29,50KB)
  2. Projekt zagospodarowania działki z lokalizacją i parametrami zjazdu

Opłaty

opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783) w kwocie - za zjazd publiczny – 82 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku 

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, parter,  pokój nr 11

Termin i sposób załatwienia sprawy

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 27, za pośrednictwem Burmistrza  Nowogrodźca, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Inwestycji, 75 7380668

Podstawa prawna

art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)