Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz do dzierżawy z dnia 20.04.2021r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz.713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) oraz Uchwały Nr XXXV/238/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec.

  

1. Obręb Wykroty -  działka niezabudowana  nr 855/5 o pow. 0,2229 ha.     

2. Nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015095/0

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka   leży w obszarze      oznaczonym symbolem 11 MN -   teren mieszkalnictwa i usług.                

5. Nieruchomość   zostanie wydzierżawiona  dotychczasowemu dzierżawcy, według zasad obowiązujących w tym zakresie.

6. Działka zostanie wydzierżawiana na okres  5 lat na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  11.05.2021r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich