Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony

 

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 60,10 m²,

w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Nowogrodźcu, wraz z  64/100  udziałem w gruncie

w  działce nr  251/49  o pow. 0,0103 ha,  w obrębie 3 Nowogrodźca – lokal do remontu

 

 1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00025619/3.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu  02 U,M- śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  83.000,00 zł z tego:

     wartość lokalu 78.269,00 zł, - wartość udziału w gruncie 4.731,00 zł.

 1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany

    w przetargu ustnym nieograniczonym.

 1. Przetarg odbędzie się  dnia  14.06.2021r. o godz. 10.30 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala konferencyjna).
 2. Wadium w kwocie  8.300,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 09.06.2021r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 4. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 5. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95.
 6. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.
 7. Na sprzedaż lokalu w dniu 08.04.2021r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich