Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 1   

o pow. 41,50 m², w budynku Zebrzydowa 92, wraz z 1420/10000  udziałem w gruncie

w  działce nr 618/3  o pow. 0,12 ha,  w obrębie Zebrzydowa

 

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00019741/2.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu  31 MN-  tereny  istniejącego zainwestowania wiejskiego.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  49.000,00 zł z tego:

   wartość lokalu  44.296,00 zł, - wartość udziału w gruncie  4.704,00 zł.

  1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
  2. Przetarg odbędzie się  dnia  14.06.2021r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala konferencyjna).
  3. Wadium w kwocie  4.900,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 09.06.2021r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  4. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  5. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  6. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95.
  7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim   w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738    Na sprzedaż lokalu w dniu 08.04.2021r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony , zakończony wynikiem negatywny

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich