Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na realizację zamówienia publicznego pn " Remont dróg w technologii asfaltowej na terenie Gminy Nowogrodziec"

Strona archiwalna

 

Identyfikator postępowania :7aab2df4-477b-422c-a126-2dab59347934
Link z adresem strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7aab2df4-477b-422c-a126-2dab59347934

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (131,32KB)
PDFSWZ.pdf (439,50KB)
DOCXzalącznik nr 1- wzór oferty.docx (31,36KB)
PDFzałącznik nr 2 do SWZ - wzor umowy.pdf (321,21KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (22,06KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx (14,88KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (18,26KB)
DOCXzalącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót.docx (17,70KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx (20,45KB)
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf (1,04MB)
 

Informacja z dnia 10.06.2021r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn:

Remont dróg w technologii asfaltowej na terenie Gminy Nowogrodziec to 192 000,00 zł

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (228,26KB)

Informacja z dnia 15.06.2021r.

PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (406,93KB)