Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY


Wydział Spraw Społecznych

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


 

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY:

- powyżej 2 miesięcy,

- do 2 miesięcy.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznychy (siedziba Urzędu)

pokój nr 9 (parter)

75 7380673

I. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy  
Wymagane dokumenty
  1. druk “zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące” zawierający podpis osoby meldującej się oraz właściciela lub najemcy lokalu,
  2. aktualny paszport, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

Do wglądu należy przedstawić:

  • dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu,
  • w przypadku domu jednorodzinnego - akt własności budynku.
Dodatkowe informacje

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy, może być zameldowany na okres nie dłuższy niż określony w wizie, umowie o ruchu bezwizowym, lub zezwolenia na zamieszkanie na czas określony.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Opłaty

Zwolnione z opłat

II. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy:  
Wymagane dokumenty
  1. aktualny paszport,
  2. zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Opłaty

Zwolnione z opłat.

Podstawa prawna

Art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.).

Uwagi

Cudzoziemiec jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył: Romana Kujel
za treść odpowiada: Romana Kujel
data wytworzenia: 24.10.2003r.