Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY - POWYŻEJ 3 MIESIĘCY

 

Wydział Spraw Społecznych

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY - POWYŻEJ 3 MIESIĘCY

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych ( siedziba Urzędu)

- pokój nr 9 (parter)

- tel. 75 7380673

Wymagane dokumenty
  1. wypełniony druk “zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy” dla dorosłych i dzieci, 
  2. dokument stwierdzający tożsamość  osoby meldującej się ( dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis srócony aktu urodzenia),
  3. wojskowy dokument osobisty dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony ( osoby posiadające przydział mobilizacyjny są zobowiązane do osobistego powiadomienia o zmianie miejsca pobytu czasowego właściwego WKU, nie później niż w dniu dokonania czynności meldunkowej,
  4. Osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu , lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej ten pobyt ( do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ).

 

Opłata Zwolnione od opłat.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.
Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).informację wytworzył: Janina Dracz
za treść odpowiada: Romana Kujel
data wytworzenia: 02.08.2007r.