Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Wydział Spraw Społecznych

godziny pracy: poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30


 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Społecznych (siedziba Urzędu)

pokój nr 9 (parter)

75 7380673

Wymagane dokumenty

1) wypełniony druk “zgłoszenie pobytu stałego” dla dorosłych i dzieci, podpisany przez osoby meldujące się oraz przez właścicieli lokalu lub głównego najemcę,

2) dowód osobisty osoby meldującej się oraz właściciela/li lokalu lub najemcy lokalu,

3) potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Do wglądu należy przedstawić:

4) jeden z dokumentów potwierdzających uprawnienia do przebywania w lokalu:

a) akt własności lokalu,

b) decyzja o przydziale lokalu,

c) umowa najmu lokalu,

d) ograniczone prawo rzeczowe do lokalu (służebność, własnościowe spółdzielcze

prawo do lokalu, umowa podnajmu, dożywocie lub użyczenie),

5) w przypadku mężczyzn do 50 roku życia - książeczkę wojskową,

     

6) odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich.

     

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Opłaty Zwolnione z opłat
Podstawa prawna Art. 10, ust. 1 ustaway z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm. ).

informację wytworzył: Romana Kujel
za treść odpowiada: Romana Kujel
data wytworzenia: 24.10.2003r.