Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAMELDOWANIE W DRODZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wydział Spraw Społecznych

godziny pracy: poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30


 

 

ZAMELDOWANIE W DRODZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych (siedziba Urzędu)

pokój nr 9 (parter)

75 7380673

 

Wymagane dokumenty
 1. wypełniony druk “zgłoszenia pobytu stałego” lub “czasowego ponad 2 miesiące” podpisany przez osobę meldującą się,
 2. wniosek o zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej ( w formie podania).
Termin załatwienia sprawy Zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
Opłata skarbowa

   

 1. wniosek 5 zł
 2. załączniki 0,50 zł
 3. odwołanie 5 zł

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji należy złożyć do Wojewody Dolnośląskiego Oddział Zamiejscowy, Wydział Spraw Obywatelskich w Jeleniej Górze. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).

Art.3 pkt. 11 lit. c, ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 34, poz. 198 ze zm.)

Art .39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1282 ze zm.)  informację wytworzył: Romana Kujel
  za treść odpowiada: Romana Kujel
  data wytworzenia: 24.10.2003r.