Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 181/9 o pow. 0,09 ha, położonej w obrębie Gierałtów

Działka położona w peryferyjnej zachodniej części miejscowości Gierałtów. Teren płaski, kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, nieco wydłużony w kierunku NW-SE prostopadle do drogi. Działka położona w pobliżu drogi o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną i telekomunikacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie tereny rolne i niezagospodarowane. W dalszej odległości nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową niskiej intensywności. Teren porośnięty drzewami i krzewami nie przedstawiającymi wartości rynkowej.

  1. Księga Wieczysta  JG1B/00015094/3.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 01 MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Forma zbycia nieruchomości –  przetarg ustny nieograniczony.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  80.000,00 zł. (netto). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek Vat.
  5. Przetarg odbędzie się  w dniu  08.10.2021r. o godz. 14.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( II piętro sala narad, z zachowaniem wymogów sanitarnych).
  6. Wadium w wysokości  8.000,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia  04.10.2021r.

Wadium osoby, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  1. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu. płatna jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego, ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  2. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 i 8 lub pod numerem tel. 75 738 06 76 i 75 7380697.
  3. Okazanie punktów granicznych działki,  może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.  

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich