Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Wydział Spraw Społecznych i USC

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


 


LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ.

 

Miejsce załatwienia sprawy

- Wydział Spraw Społecznych i USC ( siedziba Urzędu)

- pokój nr 9 ( parter)

- tel.75-7380673

Dokumenty od wnioskodawcy
 1. Wypełniony wniosek.
 2. Odpis z rejestru przedsiębiorców.
 3. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 4. Kserokopię o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób za: przestępstwa umyślne - karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy a ponadto przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub potwierdzenie 5 letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu ( przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn niezależnych od nich).
 7. Urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem również dokument potwierdzający prawo dysponowania nim.
 8. Kopię świadectwa legalizacji taksometru.
 9. Kserokopię dowodu osobistego ( strona z danymi osobowymi oraz serię i nr DO).
 10. Kopia świadectwa kwalifikacji.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Opłaty

Opłata za wydanie licencji wnoszona jest na konto Urzędu Nr Konta Bank Zachodni WBK S.A. O/Nowogrodziec 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111 w wysokości :

   

 1. 2 - 15 lat - 200 zł
 2. 15 - 30 lat - 250 zł
 3. 30 - 50 lat - 300 zł
Opłata skarbowa
 • wniosek 5 zł,
 • załączniki po 0,50 zł.
Podstawa prawna  

Art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz . U. Nr 125, poz . 1371 ze zm.)

Art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 88, poz. 960 ze zm.)

 

 

 

 

informację wytworzył: Janina Dracz
za treść odpowiada: Janina Dracz
data wytworzenia: 24.10.2003r.