Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 59,73 m²,

w budynku Zebrzydowa 261, wraz z 204/1000  udziałem w gruncie

w  działce nr 717/19  o pow. 0,1487 ha,  w obrębie Zebrzydowa

 

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00015100/9.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu  33 P,SU  teren przemysłowo-składowo-usługowy - lokal do remontu.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  40.000,00 zł z tego:wartość lokalu35.760,00 zł, - wartość udziału w gruncie4.240,00 zł.
  4. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
  5. Przetarg odbędzie się  dnia  08.11.2021r. o godz. 9.30 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala konferencyjna).
  6. Wadium w kwocie  4.000,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 03.11.2021r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  7. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 97.
  10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 i 8 lub tel. 75 7380697, 75 7380676.

Na sprzedaż lokalu w dniach 08.04.2021r., 14.06.2021r. i 24.08.2021r. zostały przeprowadzone odpowiednio I, II i III przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich