Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział Spraw Społecznych

 

godziny pracy: poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30

 

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Miejsce załatwienia sprawy Wydział Spraw Społecznych ( siedziba Urzędu )

- pokój nr 9 ( parter)

- tel.075-7380673

Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek.
Opłaty

Kserokopia dowodu wpłaty ( 100 zł na konto Urzędu za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) Nr konta Bank Zachodni WBK S.A. O/Nowogrodziec 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111.

Zwalnia się z obowiązku wnoszenia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które mają status osoby bezrobotnej i w 2007 roku zarejestrują działalność gospodarczą.

 

Termin załatwienia sprawy Nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
Podstawa prawna

Art. 88 a i 88 b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej ( Dz . U. Nr 101, poz . 1178 ze zm. )

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 277 poz. 4216 )