Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 32,10 m²,

w budynku Kierżno 14, wraz z 2623/10000  udziałem w gruncie

w  działce nr 90/1  o pow. 0,1660 ha,  w obrębie Kierżno

 

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00043180/8.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu  04 Mw  teren  zainwestowania wiejskiego.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  34.000,00 zł z tego:

- wartość lokalu  23.310,00 zł, - wartość udziału w gruncie 10.690,00 zł.

  1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
  2. Przetarg odbędzie się  dnia  16.11.2021r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala konferencyjna), przy zachowaniu wymogów sanitarnych.
  3. Wadium w kwocie  3.400,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 12.11.2021r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  4. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  5. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  6. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich