Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2022-2025

Strona archiwalna

 

Identyfikator postępowania na stronie miniportalu :cd753d94-2e8a-44e5-9114-2be0b66364a3

Link do strony na miniportalu:miniPortal (uzp.gov.pl)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (145,80KB)
DOCXSWZ.docx (83,12KB)
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (36,56KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - projektowane_postanowienia_umowy.docx (36,78KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (24,70KB)
 

Informacja z dnia 27.10.2021r.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 ze zm..), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań w odpowiedzi na pytania udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

PDFPytania i wyjaśnienia w postępwoaniu.pdf (198,30KB)
DOCXSWZ — po zmianie.docx (83,47KB)
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty — po zmianie.docx (36,56KB)
 

Informacja z dnia 03.11.2021r.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 ze zm..), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań w odpowiedzi na pytania udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

PDFcz. II Pytania i wyjaśnienia w postępwoaniu.pdf (400,15KB)

Zmiana terminów:
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (36,69KB)

Aktualny formularz ofertowy:
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty - zmiana 03.11.2021.docx (36,67KB)

Informacja z dnia 04.11.2021r.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 ze zm..), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań w odpowiedzi na pytania udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

PDFcz. III Pytania i wyjaśnienia w postępwoaniu.pdf (200,82KB)

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 19.11.2021 r.

Odpowiedź: Nie.  Zamawiający w dniu 03.11.2021r przesunął termin składania i otwarcia ofert na 10.11.2021r.

Informacja z dnia 10.11.2021r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2022-2025” to 140 000,00zł

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na postawie art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowogrodziec wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2022-2025”.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach :

Nr oferty

Wykonawca i jego siedziba

Cena oferty

1

SANTANDER BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie

300 240,64 zł

Informacja z dnia 19.11.2021r. o wyborze oferty

PDFzawiadomienie o wyborze.pdf (398,46KB)