Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na udzielenie zamówienia publcznego na realizację zadania pn: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 2022r.

Strona archiwalna

 

Identyfikator postępowania na Miniportalu: d0ae72a4-5fb4-469c-a7f6-aeb3f6d03200

Link z adresem strony na Miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d0ae72a4-5fb4-469c-a7f6-aeb3f6d03200

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (143,41KB)

 

Informacja z dnia 10.12.2021r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 2022r. to  150 000,00 zł

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w poszczególnych ofertach:

 

Wykonawca i jego siedziba

      Cena oferty

Firma Produkcyjno- Usługowo –Handlowa „ROBERTO” Robert Droszcz z siedzibą w Zgorzelcu

175 890,00zł

 

Informacja z dnia 20.12.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 2022r”

PDFzawiaodomienie o wyborze oferty.pdf (427,27KB)