Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu - 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  -  PDFzałącznik nr 1 - WPF.pdf (3,01MB)

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej - PDFuchwała WPF.pdf (117,72KB)

Objaśnienia  do WPF  - PDFzałącznik nr 2 - objaśnienia1.pdf (570,66KB)

Wykaz przedsięwzięć do WPF  - PDFzałącznik nr 3 - przedsiewzięcia.pdf (152,13KB)
 

Uchwała budżetowa na 2022   -  PDFuchwala_budzetowa 2022.pdf (133,97KB)

Objaśnienia do uchwały  - PDFobjaśnienia 2022.pdf (441,90KB)

Prognoza wydatków -   PDFzałącznik do objaśnień - wydatki.pdf (159,24KB)

Prognoza dochodów  -  PDFzałącznik do objaśnień - dochody.pdf (85,74KB)

Tab. 1 Plan dochodów  -  PDFTabela nr 1 dochody.pdf (150,86KB)

Tab. 2 Plan wydatków   -  PDFTabela nr 2 wydatki.pdf (324,10KB)

Tab. 2a Wydatki majątkowe  - PDFTabela nr 2a majątkowe.pdf (63,51KB)

Zał. 1 Przychody i Rozchody - PDFzał. nr 1 Przychody i rozchody.pdf (404,52KB)

Zał. 2 RDW -  PDFzał. nr 2 -RDW.pdf (239,53KB)

Zał.3 GWOś  - PDFzał. nr 3 -GFOś.pdf (246,42KB)

Zał. 4 SGO - PDFzał. nr 4-SGO.pdf (338,29KB)

Zał. 5 AA  -  PDFzał. nr 5 AA.pdf (257,74KB)
Zał. 5a Dochody z opłat (alkohole )   -
Zał. 6 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  - PDFzał. nr 6 RFIL.pdf (208,68KB)

Zał. 7 Dochody zlecone R - PDFzał. nr 7 doch. zlec..pdf (58,68KB)

Zał. 7a  Wydatki zlecone R  -  PDFzał. nr 7a wyd. zlec.pdf (61,39KB)

Zał. 7b Porozumienia dotacje  -  PDFzał. nr 7b - dotacje porozumienia.pdf (343,08KB)

Zał. 7c  Dochody dotacje własne -  PDFzał. nr 7c doch. dotacje własne.pdf (58,15KB)

Zał. 7d Wydatki dotacje własne  -  PDFzał. nr 7d - wyd. dotacje własne.pdf (60,26KB)

Zał. 7e Dochody budżetu państwa  - PDFzał. nr 7e dochody budżetu państwa.pdf (241,36KB)

Zał. 8 Dotacje dla jednostek SFP  -  PDFzał. nr 8 dotacje.pdf (256,03KB)

Zał. 8a Dotacje spoza jednostek SFP  - PDFzał. nr 8 a- dotacje.pdf (254,83KB)

Zał. 9 Fundusz sołecki - PDFzał. nr 9 FS.pdf (67,12KB)