Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

Wydział Finansowy

godziny pracy: poniedziałek 8:00 - piątek 7:30 - 15:30

 


 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ:

 

 • o wielkości użytków rolnych
 • uprawniające do otrzymania bonów paliwowych
 • o zaległościach podatkowych
 • pozostałe zaświadczenia

 

 

 

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowsko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Pokój nr: 22

tel. 075-7380684

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia.
 2. W przypadku zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadanie ciągnika rolniczego przez podatnika podatku rolnego.
Termin załatwienia sprawy 7 dni od daty złożenia wniosku
Opłata skarbowa

 

 • o wielkości użytków rolnych – bez opłat
 • uprawniające do otrzymania bonów paliwowych – bez opłat 
 • o zaległościach podatkowych – 20 zł (tj. 5 zł wniosek + 15 zł zaświadczenie)

 • pozostałe zaświadczenia – 16 zł ( tj. 5 zł wniosek + 11 zł zaświadczenie)

Tryb odwoławczy

Na odmowę wydania zaświadczenia służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca

Podstawa prawna
 1. Art. 306 a-k i art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 56, poz. 580 ze zmianami)

 

 

informację wytworzył: Teresa Wączyna
za treść odpowiada: Teresa Wączyna
data wytworzenia: 24.10.2003