Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE DECYZJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, LEŚNY ORAZ ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, PODATEK OD POSIADANIA PSÓW, DECYZJE ADMINISTRACYJNE

wydział Finansowy

godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30WYDAWANIE DECYZJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, LEŚNY ORAZ ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, PODATEK OD POSIADANIA PSÓW, DECYZJE ADMINISTRACYJNE.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wymiaru podatków i opłat lokalnych

Pokój nr: 22

tel. 075-7380684

Wymagane dokumenty
 1. Informacje o nieruchomościach, gruntach, lasach.
 2. Zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego o zmianie w posiadaniu gruntów, budynków,. lasów.
Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłata skarbowa Wolne od opłat skarbowych.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza  Nowogrodźca
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami)
 5. Uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 3 i 30 grudnia 2002r. w sprawach podatków i opłat.


informację wytworzył: Teresa Wączyna
za treść odpowiada: Teresa Wączyna
data wytworzenia: 24.10.2003

Metryczka
 • opublikowano:
  12-11-2003 12:48
  przez: Piotr Klimek
 • zmodyfikowano:
  03-04-2009 10:50
  przez: Agnieszka Mudrak
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl