Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDAWANIE DECYZJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, LEŚNY ORAZ ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, PODATEK OD POSIADANIA PSÓW, DECYZJE ADMINISTRACYJNE

wydział Finansowy

godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30WYDAWANIE DECYZJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, LEŚNY ORAZ ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, PODATEK OD POSIADANIA PSÓW, DECYZJE ADMINISTRACYJNE.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wymiaru podatków i opłat lokalnych

Pokój nr: 22

tel. 075-7380684

Wymagane dokumenty
  1. Informacje o nieruchomościach, gruntach, lasach.
  2. Zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego o zmianie w posiadaniu gruntów, budynków,. lasów.
Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłata skarbowa Wolne od opłat skarbowych.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza  Nowogrodźca
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
  3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami)
  5. Uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 3 i 30 grudnia 2002r. w sprawach podatków i opłat.


informację wytworzył: Teresa Wączyna
za treść odpowiada: Teresa Wączyna
data wytworzenia: 24.10.2003