Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH

Wydział Finansowy

godziny pracy: poniedziałek 8:00 - piątek 7:30 - 15:30

 


 

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH

 

  • ulgi nabycia gruntów
  • ulgi żołnierskie
  • ulgi inwestycyjne

 

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Pokój nr: 22

tel. 075-7380684

Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek podatnika o udzielenie ulgi
  2. Zaświadczenie jednostki wojskowej o terminie odbywania służby wojskowej.
  3. Dokumenty potwierdzające wkłady na inwestycję.
  4. Zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego o zmianie posiadania gruntów.
Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Opłata skarbowa Wolne od opłat skarbowych
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dnia od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca

Podstawa prawna
  1. Art. 13 a-e ustawy za dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami).
  2. Art. 207 i 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami)

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył: Teresa Wączyna
za treść odpowiada: Teresa Wączyna
data wytworzenia: 24.10.2003