Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wykroty i Gościszów

Strona archiwalna

 

Identyfikator postępowania na miniportalu: 9240216a-103f-4d51-95d0-668abe7abd55

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (161,71KB)
DOCXSWZ.docx (86,79KB)
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (29,44KB)
PDFzałącznik nr 2 do sWZ- wzór umowy.pdf (326,20KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (24,59KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx (15,63KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (18,82KB)
DOCXzalącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót.docx (18,47KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx (20,95KB)
ZIPdokumentacja budowlana Gosciszów dz. nr461, 460.zip (8,97MB)
ZIPdokumentacja budowlana ul. Krótka Wykroty.zip (17,99MB)
ZIPdokumentacja techniczna Gosciszów dz. nr459.zip (8,91MB)
 

Informacja z dnia 03.02.2022r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wykroty i Gościszów”  to  800 000,00zł

Zgodnie z art. 222 ust.5  ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach

Nr oferty

Wykonawca i jego siedziba

Cena oferty

1

Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport Import Józef Potocki z siedzibą w Rakowicach Małych

714 771,33zł

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu

851 989,81zł

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z siedzibą w Gryfowie Śląskim

882 698,43zł

4

Konsorcjum:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze

987 725,37zł

 

 

Informacja z dnia 14.02.2022r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFzawiadomienie o wyborze.pdf (464,93KB)