Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XLVIII z dnia 20 stycznia 2022 r.

PDFUchwała.XLVIII.305.22.2022-01-20.pdf (162,55KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XLVIII_305_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,65KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XLVIII.306.22.2022-01-20.pdf (170,64KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XLVIII_306_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,69KB)
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec

Utraciła moc uchwałą nr LXXVIII/500/23 z dnia 27 listopada 2023 r.


PDFUchwała.XLVIII.307.22.2022-01-20.pdf (380,20KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XLVIII_307_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,43KB)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2022 rok


PDFUchwała nr XLVIII_308_22.pdf (121,15KB)
PDFTabela nr 1 do uchwały nr XLVIII_308_22.pdf (114,01KB)
PDFTabela nr 1a do uchwały nr XLVIII_308_22.pdf (87,59KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII_308_22.pdf (171,38KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII_308_22.pdf (121,83KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XLVIII_308_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,57KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok


PDFUchwała.XLVIII.309.22.2022-01-20.pdf (445,36KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XLVIII_309_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,49KB)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie na uchwałę nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy


PDFUchwała.XLVIII.310.22.2022-01-20.pdf (170,88KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XLVIII_310_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,82KB)
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za rok 2021 i 2022


PDFUchwała.XLVIII.311.22.2022-01-20.pdf (172,72KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XLVIII_311_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,75KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


PDFUchwała.XLVIII.312.22.2022-01-20.pdf (165,09KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XLVIII_312_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,58KB)
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi