Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:"Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowościach Nowogrodziec i Zebrzydowa"

Strona archiwalna

 

Strona archiwalna

 

Identyfikator postępowania na miniportalu : cc4da5e4-ed07-45b1-993b-f34e46d6df2f
Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cc4da5e4-ed07-45b1-993b-f34e46d6df2f

 

Zamówienie publiczne dofinansowane jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
ZIPdokumentacja budowlana boisko w Zebrzydowej.zip (14,36MB)
ZIPdokumentacja budowlana budynek na stadionie.zip (40,25MB)
PDFPromesa_wstepna_Sport.pdf (575,66KB)

ATHboisko_Zebrzydowa_2022.01.18.ath (93,86KB)
ATHPrzedmiar - zespół sportowy.ath (306,52KB)
 

Informacja z dnia 04.02.2022r.

Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą.

Termin składania i otwarcia ofert :18.02.2022r.

Termin związania ofertą: 19.03.2022r.

Informacja z dnia 07.02.2022r.

Zamawiający informuje o zmianie  treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w części dotyczącej określenia warunków udziału w postępowaniu
 

Informacja z dnia 08.02.2022r.


Informacja z dnia 18.02.2022r.

PDFzawiadomienie o unieważnieniu.pdf (181,33KB)