Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:"Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Parzyce i Gościszów" - II postępowanie

Strona archiwalna

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (169,20KB)
PDFSWZ.pdf (570,60KB)
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (53,68KB)
PDFzałącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf (408,74KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (48,98KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx (39,29KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (42,69KB)
DOCXzalącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót.docx (43,38KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx (45,55KB)
DOCXzałącznik nr 8 do SWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (44,68KB)
DOCXzalacznik-nr-9-do-swz-rozliczenie-wykonanych-robot.docx (48,77KB)
ZIPGościszów.zip (18,61MB)
ZIPParzyce.zip (27,78MB)
PDFPromesa_wstepna_Świetlice.pdf (575,89KB)

Informacja z dnia 17.03.2022r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Parzyce i Gościszów ”  to 8 000 000,00zł

Informacja z otwarcia ofert

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (244,66KB)

Informacja z dnia 15.04.2022r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (355,22KB)