Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

 

 podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2022 rok

 

 

Zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

 

Zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

 

Zadanie III - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja obozów, kolonii, półkolonii, zajęć sportowych oraz spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Numer zadania

Przyznana kwota (zł)

1.

Klub Sportowy CZERNA

Zadanie I

14 000,00

2.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zadanie I

19 000,00

3.

Klub Sportowy  “GRANIT” Gierałtów

Zadanie I

14 000,00

4.

Ludowy Klub Sportowy  “SPARTA”

Zebrzydowa

Zadanie I

27 500,00

5.

Klub Sportowy  “PIAST” Wykroty

Zadanie I

27 000,00

6.

Miejski Klub Sportowy  “Chrobry Nowogrodziec”

Zadanie I

30 000,00

7.

Klub Sportowy Milików

Zadanie I

14 000,00

8.

Klub Sportowy Zjednoczeni Nowogrodziec

Zadanie I

14 000,00

9.

UKS Nowogrodziec

Zadanie I

4 500,00

10.

Klub Sportowy KWISA Nowogrodziec

Zadanie I

9 000,00

11.

UKS EURO-EKSPERT Nowogrodziec

Zadanie I

4 500,00

12.

ZHP Chorągiew Dolnośląska HUFIEC BOLESŁAWIEC im. Szarych Szeregów

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie III

3 000,00

3 500,00

6 500,00

13.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Nowogrodziec

Zadanie I LA

Zadanie II

Zadanie III

7 500,00

7 000,00

40 000,00

14.

Klub Sportowy Samuraj Lubań

Zadanie III

40 000,00

 

Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych w załączniku, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.


 

   B U R M I S T R Z
               (-)
 Robert Marek Relich

Nowogrodziec, dnia 16.03.2022 r.

 

Załączniki

DOCXAKTUALIZACJA HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (14,90KB)
DOCXAKTUALIZACJA KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (15,52KB)