Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok


I. Sprawozdanie z wykonania budżetu - I cz. 

1.   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu GiM za 2021 r. - I cz. opisowa.pdf (13,51MB)

2.  PDFZałączniki nr 2 - 16 z wykonania budżetu za 2021 r..pdf (24,12MB)

3.  PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (WPF).pdf (3,73MB)

4. PDFInformacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec.pdf (4,92MB)

II.  Sprawozdanie z wykonania budżetu - II cz. 

1.   - Informacja opisowa z realizacji programów w zakresie: narkomani, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

PDFInformacja opisowa z realizacji programów w 2021 r..pdf (5,72MB)

2. – informacja  opisowa z   realizacji funduszu sołeckiego,

PDFInformacja opisowa z realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2021 r..pdf (2,64MB)

III. Sprawozdanie z wykonania budżetu  -  III cz.   –sprawozdanie z działalności i wykonania planu jednostek organizacyjnych:

1.  PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2021 r. - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.pdf (37,41MB)

2.  PDFAnaliza wydatków poniesionych w 2021 r. - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.pdf (4,53MB)

3.  PDFInformacja z zadań edukacyjnych w 2021 r. - Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.pdf (5,12MB)

4.  PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. - Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.pdf (1 022,37KB)
5.  PDFOpis zadań-projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w 2021 r. - Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.pdf (364,86KB)