Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego.

W dniu 09 czerwca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Euro-Ekspert Nowogrodziec
pn. Udział w zgrupowaniu sportowym pn. „Wielka Przygoda z Minikoszykówką Koszalin 2022”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz na stronie internetowej urzędu www.nowogrodziec.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w punkcie obsługi interesanta oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec tj. w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r.

   BURMISTRZ
           (-)
Robert Marek Relich

 

Załączniki

PDFOFERTA 19a.pdf (2,35MB)
DOCformularz-do-zglaszania-uwag.doc (33,00KB)