Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualny skład obwodowych komisji wyborczych po zmianach w dniu 20.05.2014 r.


Zarządzenie nr 61/2014
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 5 maja 2014 r.    w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. Zm.) Burmistrz Nowogrodźca

zarządza, co następuje:

§ 1.Zmianie ulega załącznik do Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, którego treść otrzymuje brzmienie jak   w  załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

           Burmistrz

(-) Robert Marek Relich

PDFZałącznik do zarządzenia Nr 61.pdf (273,67KB)
 

Uzasadnienie:

Z powodu rezygnacji z prac w komicji nr 5 w Milikowie  p. Alicji  Nieratka zam. w Nowogrodźcu, należało uzupełnić skład do 7 osób. W miejsce ww. osoby  powołuje się  p. Sylwię Wróbel zam.   w Nowogrodźcu.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Lenart
Data wytworzenia: 20.05.2014r.