Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualny skład obwodowych komisji wyborczych - po zmianach dnia 23 maja 2014 r.


Zarządzenie nr 64/2014
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 5 maja 2014 r.     w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. Zm.) Burmistrz Nowogrodźca

zarządza, co następuje:

§ 1.Zmianie ulega załącznik do Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, którego treść otrzymuje brzmienie jak                          w  załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

           Burmistrz

(-) Robert Marek Relich

 

PDFZałącznik do zarządzenia Nr 64.pdf (274,09KB)

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Na wniosek osób zainteresowanych dokonano zmiany członków w Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 1 w Czernej oraz w Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 11 w Zebrzydowej.

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Lenart
Data wytworzenia: 23.05.2014 r.