Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w roku szkolnym 2022/2023

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ,  załączniki oraz wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dotyczące powyższego postępowania są dostępne na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef3252ed-3dad-42a3-be7e-6cc31a1b94fd