Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Nowogrodźca

                                                              ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej                                               nr 906/2 o pow. 0,2831 ha, położonej w obrębie Gierałtów

 

Działka położona we wschodniej, peryferyjnej części miejscowości. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony w kierunku północno-wschodnim, równolegle do drogi. Teren płaski. Działka położona przy drodze utwardzonej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Od strony południowej tereny rolne.

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 15 Mwr- teren rozproszonego zainwestowania wiejskiego.
  2. Księga Wieczysta  JG1B/00015094/3, nieruchomość bez obciążeń.
  3. Forma zbycia nieruchomości –  przetarg ustny nieograniczony.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  58.000,00 zł. (netto).! Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek Vat.
  5. Przetarg odbędzie się  w dniu  24.08.2022r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( II piętro sala narad).
  6. Wadium w kwocie  5.800,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia 22.08.2022r.
  7. Wadium osoby, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  8. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu. płatna jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego, ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu pokój nr 5 i 8 lub pod numerem tel. 75 738 06 97, 75 738 0676.
  10. Okazanie punktów granicznych nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.    

W dniu 20.06.2022r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich