Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Nowogrodźca

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej  nr 518/45 o pow. 0,1021 ha, położonej w obrębie Godzieszów

Działka położona w peryferyjnej wschodniej części Godzieszowa. Teren płaski, kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Działka położona przy drodze utwardzonej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i zagrodowa niskiej intensywności oraz zabudowa garażowa.W odległości kilkuset metrów na zachód zjazd z autostrady A4, a przy nim MOP.

 1. Księga Wieczysta  JG1B/00048835/0.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze 06 Mw,u - teren zainwestowania wiejskiego i przeznaczona  jest pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
 3. Forma zbycia nieruchomości –  przetarg ustny nieograniczony.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  50.000,00 zł. (netto)! Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek Vat.
 5. Przetarg odbędzie się  w dniu  12.09.2022r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( II piętro sala narad, z zachowaniem wymogów sanitarnych).
 6. Wadium w wysokości  5.000,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia 08.09.2022r.
 7. Wadium osoby, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu. płatna jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego, ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 9. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 i 8 lub pod numerem tel. 75 738 06 76 i 75 738 06 97.
 10. Okazanie punktów granicznych działki,  może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.
 11. W dniach: 28.12.2021r., 04.03.2022r., 06.05.2022r i 08.07.2022r. . przeprowadzono odpowiednio I, II, III i IV  przetarg, wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich