Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Przebudowa drogi w Gościszowie dz. nr 1539/1

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (117,49KB)
DOCXSWZ.docx (88,08KB)

DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (29,10KB)
PDFzałącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf (333,87KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (25,38KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx (15,51KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (19,06KB)
DOCXzalącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót.docx (18,44KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx (20,96KB)
ZIPdokumenty techniczne.zip (4,37MB)

Link postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/612121a5-1a7c-4b32-a4ec-3b9762ce6d51

Informacja z dnia 25.08.2022r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Przebudowa drogi w Gościszowie dz. nr 1539/1”  to 180 000,00zł   

Informacja z otwarcia ofert 

Zgodnie z art. 222 ust.5  ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach :

Wykonawca

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Transport drogowy ciężarowy budowa i remont dróg eksport import Józef Potocki z siedzibą w Rakowicach Małych

209 103,69zł

60

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO Franciszek Michalik  z siedzibą w Gryfowie Śląskim

181 074,45zł

60

 

   

 

 

 

 

Informacja z dnia 31.08.2022r. o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (395,75KB)