Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 60,10 m²,

w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Nowogrodźcu, wraz z  64/100  udziałem w gruncie

w  działce nr  251/49  o pow. 0,0103 ha,  w obrębie 3 Nowogrodźca – lokal do remontu

 

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00025619/3.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu  02 U,M- śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  37.000,00 zł z tego: wartość lokalu34.891,00 zł, - wartość udziału w gruncie 2.109,00 zł.
  4. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
  5. Przetarg odbędzie się  dnia 15.11.2022r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro – sala narad).
  6. Wadium w kwocie  3.700,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 10.11.2022r. Wadium nabywcy, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia.
  7. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 97.
  10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 i 8 lub telefonicznie  75 738 06 76 i 75 738 06 97.

Na sprzedaż lokalu w dniach 24.03.2022r., 20.06.2022r. i 24.08.2022r. przeprowadzono odpowiednio I , II i III, przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich