Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan kontroli zarządczej na 2013 rok

Strona archiwalna

 

Plan kontroli  zarządczej na 2013 rok

 

    Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam następujący plan kontroli:

 

L.p.

Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Termin przeprowadzenia kontroli

 Rodzaj kontroli

 Temat kontroli:

1.

Organizacje pozarządowe:

(12 organizacji)

Luty 2013 r.

problemowa

Prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych  w 2012 r.

2.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu:

 

1/ Wydział  Finansowy,

2/ Wydział Administracyjno Prawny

Marzec 2013 r.

sprawdzająca

 1/ Wykonanie zaleceń pokontrolnych:

 - wydanych  wystąpieniem pokontrolnym  przez RIO -WK.60/22/K-54/11 z dnia 31. stycznia 2012 r. w zakresie wykonywania czynności sprawdzających deklaracji  podatkowych

- wydanych przez Audytora wewnętrznego w wyniku prowadzonego audytu pn. „ Ocena funkcjonowania systemu  w zakresie poboru podatków  w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających deklaracji  i  informacji  podatkowych oraz prowadzenia ewidencji podatkowej w systemie informatycznym ( wymóg określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości – Dz. U. z 2004 r. Nr 107 poz. 1138)

 

2/ Wykonanie zaleceń pokontrolnych :

- wydanych  podczas kontroli wewnętrznej w dniach 19-26 marca  2012 r. w zakresie polityki bezpieczeństwa, a w szczególności:  wdrożenie i przestrzeganie polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem procedur i ich zgodności z obowiązującymi  przepisami  prawa.

 

3/ Przestrzeganie procedur wewnętrznych:

-   w zakresie przestrzegania zasad gospodarowania sprzętem  informatycznym  określonych Zarządzeniem   Nr 111/2009  z dnia  3 września 2009 r. – kontroli podlegać będą karty  sprzętu komputerowego ( I-02) oraz  protokoły z nstalacji/ deinstalacji sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania (I-03).

L.p.

Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Termin przeprowadzenia kontroli

 

Rodzaj kontroli

 

Temat kontroli:

3.

Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu

Szkoła Podstawowa w Gościszowie

Kwiecień 2013 r.

problemowa

Prawidłowość realizacji budżetu:

-  kontrola wydatków budżetowych,

-  wiarygodność i terminowość sprawozdań  budżetowych .

4.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wydział Komunalny

Wydział  Finansowy

Maj 2013 r.

sprawdzająca

Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w trakcie kontroli w dniach 10-31 października 2012 r. w zakresie prawidłowości gospodarowania majątkiem trwałym

- użytkowanie nieruchomości gminnych, a aktualność umów (praw do nieruchomości).

5

Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Nowogrodźcu

Czerwiec 2013 r.

problemowa

Prawidłowość  gospodarowania majątkiem trwałym będącym w użytkowaniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu  w Nowogrodźcu, w tym:

- ewidencja środków trwałych,

- aktualność umów  do zarządzanych nieruchomości,

- aktualność umów  z sołectwem określających zasady korzystania z WDK

- prawidłowość pobierania dochodów  z wynajmu  świetlic wiejskich,

6.

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Lipiec, sierpień

2013 r

problemowa

Prawidłowość realizacji budżetu:

-  kontrola wydatków budżetowych,

-  wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych .

7.

Gimnazjum w Nowogrodźcu

Szkoła Podstawowa w Czernej

Wrzesień 2013 r.

problemowa

Prawidłowość realizacji budżetu:

-  kontrola wydatków budżetowych,

-  wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych .

8.

Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie

Październik 2013 r.

problemowa

Prawidłowość realizacji budżetu:

-  kontrola wydatków budżetowych,

-  wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych .

9.

Szkoła Podstawowa w Wykrotach

Gimnazjum w Wykrotach

Listopad  2013 r.

problemowa

Prawidłowość realizacji budżetu:

-  kontrola wydatków budżetowych,

-  wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych .

 

L.p.

Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Termin przeprowadzenia kontroli

 Rodzaj kontroli

Temat kontroli:

10.

Przedszkole Publiczne

w Nowogrodźcu

Grudzień 2013 r.

problemowa

Prawidłowość realizacji budżetu:

-  kontrola wydatków budżetowych,

-  wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych .

 

Plan kontroli zawiera tematykę ogólną – szczegółowe tezy kontroli zostaną określone stosownie do § 13 Regulaminu kontroli.

 

                                                                                      

                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                     (-) Robert Marek Relich 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Danuta Krasiej
Data wytworzenia: 2013-01-15