Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LIX z dnia 4 listopada 2022 r.

PDFUchwała.LIX.367.22.2022-11-04.pdf (162,08KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_367_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,11KB)
nieodpłatnego nabycia nieruchomości


PDFUchwała.LIX.368.22.2022-11-04.pdf (163,53KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_368_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,94KB)
nieodpłatnego nabycia nieruchomości


PDFUchwała.LIX.369.22.2022-11-04.pdf (161,69KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_369_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,16KB)
sprzedaży udziału w nieruchomości


PDFUchwała.LIX.370.22.2022-11-04.pdf (160,14KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_370_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,14KB)
w sprawie dzierżawy nieruchomości


PDFUchwała.LIX.371.22.2022-11-04.pdf (164,19KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_371_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,17KB)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu


PDFUchwała.LIX.372.22.2022-11-04.pdf (278,00KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_372_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,02KB)
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/266/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LIX.373.22.2022-11-04.pdf (167,72KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_373_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,70KB)
w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody


PDFUchwała.LIX.374.22.2022-11-04.pdf (182,00KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_374_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,19KB)
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


PDFUchwała.LIX.375.22.2022-11-04.pdf (170,51KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_375_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,90KB)
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowogrodziec w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu


PDFUchwała.LIX.376.22.2022-11-04.pdf (323,96KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_376_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,81KB)
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/115/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowogrodziec


PDFUchwała.LIX.377.22.2022-11-04.pdf (267,92KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_377_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,15KB)
w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Nowogrodziec


PDFUchwała.LIX.378.22.2022-11-04.pdf (7,91MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_378_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,56KB)
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


PDFUchwała.LIX.379.22.2022-11-04.pdf (165,43KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_379_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,65KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok


PDFUchwała.LIX.380.22.2022-11-04.pdf (176,97KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_380_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,55KB)
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała.LIX.381.22.2022-11-04.pdf (465,97KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LIX_381_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,52KB)
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych