Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXIII z dnia 17 stycznia 2023 r.

PDFUchwała.LXIII.393.23.2023-01-17.pdf (4,22MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXIII_393_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,43KB)
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok


PDFUchwała.LXIII.394.23.2023-01-17.pdf (4,26MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXIII_394_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,37KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

Utraciła moc uchwałą nr LXXXI/518/24 z dnia 11 stycznia 2024 r.


PDFUchwała.LXIII.395.23.2023-01-17.pdf (171,99KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXIII_395_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,79KB)
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023


PDFUchwała.LXIII.396.23.2023-01-17.pdf (561,10KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXIII_396_22 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,52KB)
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Nowogrodziec

Zmiana: Uchwała nr LXXX/512/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.