Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

 OGŁOSZENIE
w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac  
w komisji konkursowej


Burmistrz Nowogrodźca zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac
w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2023 r.  
Przedstawiciel nie może uczestniczyć w pracach komisji, która będzie opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji.
Komisję konkursową powołuje Burmistrz Nowogrodźca oraz określa jej skład i zasady działania.
Członkowie Komisji, za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.
Pisemną propozycję należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu do dnia 10 lutego 2023 roku
na formularzu zgłoszenia.
 

  B U R M I S T R Z
              (-)
 Robert Marek Relich

Nowogrodziec, dnia 27 stycznia 2023 r.

 

Załącznik
DOCXFormularz zgłoszenia kandydata.docx (22,20KB)