Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH

WEZWANIE  

do uzupełnienia braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2023 roku.

  1. Poniższe braki należy uzupełnić w nieprzekraczającym terminie do dnia 2 marca 2023 r. w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę z dopiskiem : UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH; uzupełnienie podpisów w pokoju nr 28 II piętro.
  2. Uzupełnienie złożone po terminie wskazanym w pkt. 1. będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Liczner – Podinspektor ds. ochrony zdrowia, profilaktyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi , pok. nr 28, tel. 75-738-06-89

 

 

Organizacja pozarządowa

Numer zadania

 Braki

Klub Sportowy Czerna

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego

- wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

 

Klub Sportowy Milików

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- uzupełnienie potwierdzenia Statutu
za zgodność kserokopii z oryginałem.

 

Klub Sportowy „Orzeł” Gościszów

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego,

- sprawozdanie finansowe.

Miejski Klub Sportowy „Chrobry” Nowogrodziec

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn
w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego.

 

Klub Sportowy „Zjednoczeni” Nowogrodziec

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn
w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- preliminarz klasy rozgrywkowej.

Uczniowski Klub Sportowy Euro-Ekspert

w Nowogrodźcu

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn
w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Klub Sportowy KWISA Nowogrodziec

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn
w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- uzupełnienie podpisów na sprawozdaniu finansowym,

Klub Sportowy GRANIT Gierałtów

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn
w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- sprawozdanie merytoryczne,

- kserokopia statutu potwierdzona za zgodność kserokopii z oryginałem,

- preliminarz klasy rozgrywkowej, wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

Uczniowski Klub Sportowy Euro-Ekspert

w Nowogrodźcu

Zad. III

Działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  - organizacja kolonii, półkolonii, obozów
i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

 

  B U R M I S T R Z
              (-)
Robert Marek Relich