Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko - opiekun medyczny

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODŹCU

ogłasza nabór na wolne stanowisko

OPIEKUN MEDYCZNY

 

 1. Nazwa i adres jednostki - Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Cicha 4, 59-730 Nowogrodziec
  1. wymiar czasu pracy – 1 pełny etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności praw oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe
  4. wykształcenie średnie lub wyższe oraz dyplom w zawodzie „Opiekun medyczny”
  5. nieposzlakowana opinia
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. pożądane doświadczenie z osobami w podeszłym wieku  i niepełnosprawnymi fizycznie
  2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole
  3. wysoki poziom empatii
  4. odporność na stres

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
  1. udzielanie podopiecznym pomocy w codziennych czynnościach
  2. organizowanie pensjonariuszom wolnego czasu
  3. towarzyszenie podopiecznym w wizytach u lekarza, odwiedzanie chorego pensjonariusza w szpitalu
  4. pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu
  5. wspieranie mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów
  6. wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych
  7. działania zgodne z zasadami postepowania psychoterapeutycznego poprzez aktywizowanie mieszkańca do współudziału w procesie leczniczym i rehabilitacyjnym

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej oraz list motywacyjny
  2. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
  3. zgoda na przetwarzanie danych niezbędnych w procesie rekrutacji:

„ Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji”

 1. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 

 1. Forma składania ofert:
  1. oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać mailem na adres
  2. kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie do udziału w dalszym procesie naboru

 

Kierownik Domu Pomocy Społecznej

Małgorzata Goleńska