Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

 

 podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2023 rok

 

Zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach
i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

Zadanie III - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacja obozów, kolonii, półkolonii, zajęć sportowych oraz spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Lp.

Nazwa organizacji

Numer zadania

Przyznana kwota (zł)

1.

Klub Sportowy CZERNA

Zadanie I

15 000,00

2.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zadanie I

20 000,00

3.

Klub Sportowy  “GRANIT” Gierałtów

Zadanie I

15 000,00

4.

Ludowy Klub Sportowy  “SPARTA”

Zebrzydowa

Zadanie I

35 000,00

5.

Klub Sportowy  “PIAST” Wykroty

Zadanie I

28 000,00

6.

Miejski Klub Sportowy  “Chrobry Nowogrodziec”

Zadanie I

41 000,00

7.

Klub Sportowy Milików

Zadanie I

15 000,00

8.

Klub Sportowy Zjednoczeni Nowogrodziec

Zadanie I

15 000,00

9.

UKS Nowogrodziec

Zadanie I

5 000,00

10.

Klub Sportowy KWISA Nowogrodziec

Zadanie I

9 500,00

11.

UKS EURO-EKSPERT Nowogrodziec

Zadanie I

Zadanie III

5 500,00

5 500,00

12.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Nowogrodziec

Zadanie I LA

Zadanie I Rugby

Zadanie II

Zadanie III

4 500,00

4 500,00

9 000,00

52 500,00

13.

Klub Sportowy Samuraj Nowogrodziec

Zadanie III

32 000,00

Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych w załączniku, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.


B U R M I S T R Z
             (-)
Robert Marek Relich

Załączniki :
1. DOCXAKTUALIZACJA KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (15,52KB)
2. DOCXAKTUALIZACJA HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (14,90KB)