Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko - INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODŹCU

ogłasza nabór na wolne stanowisko

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

 1. Nazwa i adres jednostki - Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Cicha 4, 59-730 Nowogrodziec
  1. wymiar czasu pracy – 1 pełny etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe
  4. wykształcenie wyższe oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty/ terapeuty zajęciowego
  5. nieposzlakowana opinia
  6. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. wysoki poziom empatii, umiejętność rozpoznawania potrzeb osób starszych
  2. łatwość w nawiązywaniu kontaktu, odporność na stres, cierpliwość
  3. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność
  4. zdolności organizacyjne i komunikacyjne
  5. zdolności plastyczne i artystyczne

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
  1. prowadzenie zajęć dla podopiecznych z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, arteterapii i aktywizacji środowiskowej
  2. prowadzenie działalności kulturowo-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej
  3. prowadzenie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego
  4. organizacja  uroczystości  i spotkań integracyjnych dla mieszkańców

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej oraz list motywacyjny
  2. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
  3. oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  4. zgoda na przetwarzanie danych niezbędnych w procesie rekrutacji:

 

„ Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji”

 

 1. Forma składania ofert:
  1. oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać mailem na adres
  2. kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie do udziału w dalszym procesie naboru

 

Kierownik Domu Pomocy Społecznej

Małgorzata Goleńska