Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXVI z dnia 28 marca 2023 r.

PDFUchwała.LXVI.419.23.2023-03-28.pdf (161,47KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_419_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,00KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej


PDFUchwała.LXVI.420.23.2023-03-28.pdf (160,97KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_420_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,97KB)
w sprawie dzierżawy nieruchomości    


PDFUchwała.LXVI.421.23.2023-03-28.pdf (160,75KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_421_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,99KB)
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych


PDFUchwała.LXVI.422.23.2023-03-28.pdf (162,24KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_422_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,02KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


PDFUchwała.LXVI.423.23.2023-03-28.pdf (162,96KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_423_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,11KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego


PDFUchwała.LXVI.424.23.2023-03-28.pdf (167,28KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_424_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,77KB)
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/397/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów na cele warzywnicze


PDFUchwała.LXVI.425.23.2023-03-28.pdf (169,72KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_425_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,53KB)
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LXVI.426.23.2023-03-28.pdf (294,66KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_426_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,99KB)
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2023 roku


PDFUchwała.LXVI.427.23.2023-03-28.pdf (1,41MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_427_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,96KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025


PDFUchwała.LXVI.428.23.2023-03-28.pdf (257,49KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_428_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,63KB)
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w Gminie Nowogrodziec w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023


PDFUchwała.LXVI.429.23.2023-03-28.pdf (1,26MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_429_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,15KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok


PDFUchwała.LXVI.430.23.2023-03-28.pdf (4,41MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_430_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,88KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.LXVI.431.23.2023-03-28.pdf (235,26KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_431_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,94KB)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała nr LXVI_432_23.pdf (1,40MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_432_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,96KB)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.LXVI.433.23.2023-03-28.pdf (227,81KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_433_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,92KB)
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy drogi asfaltowej


PDFUchwała.LXVI.434.23.2023-03-28.pdf (163,75KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_434_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,64KB)
w sprawie zmiany składu osobowego komisji


PDFUchwała.LXVI.435.23.2023-03-28.pdf (164,78KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVI_435_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,92KB)
w sprawie zmiany składu osobowego komisji