Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 05.04.2023r.

                                                                     Burmistrz Nowogrodźca                                                                                                

                                                                      zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości                                                                         wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  tj. Dz.U. z 2023r. poz.40),  art.35 i art. 37 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz.344) oraz  Uchwały Nr LXVI/423/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2023r.

  1.  Działka gruntu nr  251/86  pow.0,0155 ha, położona w Nowogrodźcu obręb 3.
  2. Obciążenia: nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste  do dnia 31.03.2115r.
  3. Księga wieczysta JG1B/00049941/3.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 02 U,M śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, położone  w obrębie murów obronnych starego miasta, Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  5. Forma zbycia – przedmiotowa działka zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
  6. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  2.611,29 zł (brutto)  w tym 488,29 zł podatku Vat.                                 
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena nieruchomości (ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami) płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej lub w formie ratalnej.
  8. Nabywcy ponoszą koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, to jest do dnia 17.05.2023r.  
  10. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  26.04.2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich