Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXVIII z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PDFUchwała.LXVIII.436.23.2023-04-27.pdf (162,34KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_436_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,16KB)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego


PDFUchwała.LXVIII.437.23.2023-04-27.pdf (163,91KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_437_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,08KB)
w sprawie zmiany składu osobowego komisji


PDFUchwała.LXVIII.438.23.2023-04-27.pdf (221,97KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_438_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (164,30KB)
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia


PDFUchwała.LXVIII.439.23.2023-04-27.pdf (259,71KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_439_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,42KB)
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec


PDFUchwała.LXVIII.440.23.2023-04-27.pdf (255,59KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_440_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (165,75KB)
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LXVIII.441.23.2023-04-27.pdf (571,14KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_441_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,11KB)
w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/333/22 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowogrodziec bez względu na miejsce ich zamieszkania


PDFUchwała.LXVIII.442.23.2023-04-27.pdf (514,98KB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_442_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,97KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI


PDFUchwała.LXVIII.443.23.2023-04-27.pdf (1,03MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_443_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,29KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok


PDFUchwała.LXVIII.444.23.2023-04-27.pdf (4,42MB)
PDFZałącznik do uchwały nr LXVIII_444_23 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,00KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec