Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg dzierżawa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę działki nr 1014/2 o pow. 1,11 ha,  położonej w obrębie Wykroty  

 

  1. Księga wieczysta nr JG1B/00015095/0
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze   oznaczonym symbolem 28 RP,RL- tereny rolne.
  3. Działka zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne.
  4. Nieruchomość bez obciążeń.
  5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  1.000,00 zł.
  6. Przetarg odbędzie się w dniu  02.06.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( II piętro sala posiedzeń).                                                                                                                                                                          
  7. Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Santander Ban Polska    02 1090  1939 0000 0005 1604 5112,  najpóźniej do dnia  01.06.2023r.
  8. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego,   pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
  9. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy III racie podatku rolnego, licząc  od roku  zawarcia umowy dzierżawy. Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.
  10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim   w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich